آموزش رایگان آنلاین

ابراهیم اکبری

ترجمه انگلیسی به فارسی

ابراهیم اکبری

الف- کارشناس ارشد فیزیک
ب- چاپ چندین مقاله ISI
ج- 4 سال سابقه ترجمه متون (کلیه رشته ها به خصوص علوم پایه و منهدسی)

مهارت ها: , , , ,
, ,

دستمزد: کلمه ای 20 تومان

کد کاربر: 1004

درصورتیکه تمایل دارید این کاربر، کار شما را انجام دهد کافیست به شماره 07132324171 تماس بگیرید.

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری