آموزش رایگان آنلاین

علیرضا حمزه زاده

ترجمه عربی به فارسی

علیرضا حمزه زاده

دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه (دکتری) درمرحله پایان نامه.
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب در رشته تصوف و عرفان اسلامی.
سابقه دوسال پژوهش در حوزه خانواده که حاصلش دو کتاب با عناوین

تحکیم خانواده و شاخصهای اسلامی ایرانی خانواده (یکی چاپ شده و دیگری در مرحله نهایی انتشار)

دستمزد: کلمه ای 60 تومان

گذراندن دوره مکالمه و ترجمه عربی در دانشگاه ادیان و مذاهب

ترجمه دقیق عربی به فارسی

کد کاربر: 1027

درصورتیکه تمایل دارید این کاربر، کار شما را انجام دهد کافیست به شماره 07132324171 تماس بگیرید.

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری